CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
 
Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Most Viewed Topics
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB SỬ HỌC TRẺ
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KHỐI 12 (Cả phần LSTG và LSVN)
Tài liệu BDHSG môn Lịch sử (Phần lịch sử thế giới)
Đề cương ôn tập lịch sử 12 (full)
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Tấn công phủ đầu Trung Quốc trong xung đột ở biển Đông
TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ SÁNG TẠO CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG
Đề cương Sử 12 (Chuẩn và nâng cao) - Phần Lịch sử VN.

Share | 

 

 Xin Nội dung hội nghị 6,7,8 của đảng (1931-1945)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Wed Apr 22, 2009 10:53 pm


Thành viên mới gia nhập

tdkquy

Thành viên mới gia nhập

Xem lý lịch thành viên
Ngày tham gia Ngày tham gia : 22/04/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1
Điểm thành tích Điểm thành tích : 3
Được cám ơn Được cám ơn : 0

Bài gửiTiêu đề: Xin Nội dung hội nghị 6,7,8 của đảng (1931-1945)

 
Ai có cho xin với. Xin chân thành cám ơn
Chữ ký của tdkquy

Mon May 25, 2009 8:56 am

avatar
nghe nhạc, xem phim, chat, lướt web, điện ảnh

Thành viên cấp 2

Tran Minh Huy

Thành viên cấp 2

Xem lý lịch thành viên
Họ & tên Họ & tên : Trần Minh Huy
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Cộng tác viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :
Ngày tham gia Ngày tham gia : 27/03/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 70
Đến từ Đến từ : TPHCM
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : nghe nhạc, xem phim, chat, lướt web, điện ảnh
Điểm thành tích Điểm thành tích : 117
Được cám ơn Được cám ơn : 12

Bài gửiTiêu đề: Re: Xin Nội dung hội nghị 6,7,8 của đảng (1931-1945)

 
Hội nghị lần VI (11/1939):
Ngày 1-9-1939, phát xít Đức tiến công Ba Lan, mở màn cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ở Đông Dương, thực dân Pháp ra sức vơ vét của cải, tiền bạc, sức người để phục vụ cho chiến tranh. Chúng thẳng tay đàn áp, khủng bố phong trào cách mạng, thủ tiêu những quyền dân chủ tối thiểu mà nhân dân ta đã giành được trong những năm 1936-1938. Mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương với thực dân Pháp trở nên gay gắt. Do đó, trong các ngày 6, 7, 8-11-1939, Trung ương Đảng họp ở Bà Điểm, Hóc Môn (Gia Định) để bàn các chủ trương của Đảng trong tình hình mới, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần...

Hội nghị phân tích sâu sắc tính chất, hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới; vai trò, vị trí của Đông Dương trong cuộc chiến tranh đó; bản chất sâu xa trong các chính sách phản động của thực dân Pháp; thái độ chính trị của các giai cấp trong xã hội Việt Nam trước biến động của thời cuộc và vạch ra đường lối chính trị, phương hướng, nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Hội nghị nhận định, phát xít Nhật sẽ chiếm Đông Dương. Bộ máy cai trị ở Đông Dương đang từng bước phát xít hoá, một thứ phát xít thuộc địa tàn bạo và những kẻ đứng đầu bộ máy đó đang mưu toan thoả hiệp, đầu hàng phát xít Nhật. Các chính sách phản động của đế quốc Pháp đẩy nhân dân đến chỗ cùng cực, lay động hầu hết các giai cấp, tầng lớp xã hội, làm cho mâu thuẫn xã hội vốn sâu sắc giữa Pháp với các tầng lớp nhân dân càng thêm sâu sắc, đòi hỏi được giải quyết. Những nhận định và phân tích tình hình đó là cơ sở cho việc định ra phương hướng hành động của toàn Đảng, toàn dân đi tới giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân.

Hội nghị khẳng định hai nhiệm vụ cơ bản của cuộc cách mạng tư sản dân quyền là đánh đổ đế quốc và giai cấp địa chủ phong kiến không thay đổi, nhưng phải được áp dụng cho phù hợp với tình hình mới. Trong điều kiện chiến tranh thế giới đã nổ ra và bọn thống trị ở Đông Dương thi hành các chính sách vô cùng tàn bạo, chà đạp lên mọi quyền sống của nhân dân, Hội nghị xác định kẻ thù cụ thể, nguy hiểm nhất của cách mạng Đông Dương lúc này là chủ nghĩa đế quốc và bọn tay sai phản bội dân tộc, tính chất cuộc cách mạng hiện tại là cách mạng giải phóng dân tộc. Nhiệm vụ trung tâm trước mắt của cách mạng Việt Nam nói riêng và cách mạng Đông Dương nói chung là đánh đổ đế quốc và tay sai, lam cho Đông Dương hoàn toàn độc lập: "Bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không còn có con đường nào khác hơn là con đường đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng độc lập". Về phương pháp cách mạng, chuyển từ đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ sang đấu tranh trực tiếp đánh đổ chính quyền đế quốc và tay sai; từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật, bất hợp pháp.

Cũng trong Hội nghị này, Đảng đã chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc Phản đế Đông Dương
Chữ ký của Tran Minh Huy

Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)


Sun Jul 26, 2009 3:25 pm

avatar

Thành viên thân thiện

fudo85

Thành viên thân thiện

Xem lý lịch thành viên
Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

Bài gửiTiêu đề: Nội dung các hội nghị ban chấp hành trung Đảng tháng 11/1939, hội nghị trung ương lần thứ 7 và 8

 
1.Néi dung héi nghÞ ban chÊp hµnh trung ­­u¬ng §¶ng Céng S¶n §«ng D­­u¬ng th¸ng 11/1939.

- NhiÖm vô trung t©️m cña c¸ch m¹ng lóc nµy lµ gi¶i phãng d©️n téc, ®️©️y lµ nhiÖm vô cÊp b¸ch hµng ®️Çu.

- Héi nghÞ ban chÊp hµnh trung ­­¬ng §¶ng Céng S¶n §«ng D­­¬ng th¸ng 11/1939 ®️· cã nh÷ng quyÕt ®️Þnh míi lµ:

+ Héi nghÞ x¸c ®️Þnh nhiÖm vô, môc tiªu ®️Êu tranh tr­­íc m¾t cña c¸ch m¹ng §«ng D­­¬ng lµ ®️¸nh ®️æ ®️Õ quèc vµ tay sai, gi¶i phãng c¸c d©️n téc §«ng D­­¬ng, lµm cho §«ng D­­¬ng hoµn toµn ®️éc lËp.

+Héi nghÞ t¹m g¸c khÈu hiÖu c¸ch m¹ng ruéng ®️Êt vµ ®️Ò ra khÈu hiÖu tÞch thu ruéng ®️Êt cña bän thùc d©️n vµ bän ®️Þa chñ ph¶n béi quyÒn lîi d©️n téc, chèng t« cao l·i nÆng ( khÈu hiÖu lËp chÝnh quyÒn X« ViÕt c«ng-n«ng-binh ®️­­îc thay thÕ b»ng khÈu hiÖu lËp chÝnh phñ d©️n chñ céng hoµ)

+ Héi nghÞ quyÕt ®️Þnh thay ®️æi h×nh thøc vµ ph­­¬ng ph¸p ®️Êu tranh cho phï hîp. Tõ ®️Êu tranh ®️ßi d©️n sinh d©️n chñ ®️Õn ®️Êu tranh trùc tiÕp ®️¸nh ®️æ chÝnh quyÒn cña ®️Õ quèc tay sai tõ ho¹t ®️éng hîp ph¸p sang ho¹t ®️éng bÝ mËt vµ bÊt hîp ph¸p, ®️Êu tranh chÝnh trÞ kÕt hîp víi ®️Êu tranh vò trang vµ khëi nghÜa vò trang.

+ Héi nghÞ chñ tr­­¬ng thµnh lËp MÆt trËn Thèng nhÊt d©️n téc ph¶n ®️Õ §«ng D­­¬ng ( Gäi t¾t lµ mÆt trËn Ph¶n ®️Õ §«ng D­­¬ng thay cho mÆt trËn d©️n chñ §«ng D­­¬ng)

-ý nghÜa: §©️y lµ héi nghÞ më ®️Çu cho chñ tr­­¬ng truyÓn h­­íng ®️Êu tranh cña §¶ng: §Æt nhiÖm vô gi¶i phãng d©️n téc lªn hµng ®️Çu, ®️­­a nh©️n d©️n ta b­­íc vµo thêi k× trùc tiÕp vËn ®️éng cøu nu­­íc.

2. 9/1940 qu©n ®éi nhËt b¶n vµo §«ng D­¬ng, §¶ng ®· häp héi nghÞ ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng th¸ng 11/ 1940 kh¼ng ®Þnh nghÞ quyÕt cña héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng th¸ng 11/ 1939 vÉn ®óng ®¾n. X¸c ®Þnh kÎ thï cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ Ph¸p - NhËt.

3. Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 tại Pắc Bó (Hà Quảng – Cao Bằng). Nghị quyết Hội nghị nêu rõ:

- Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc.

- Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng.

- Chủ trương thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh (Việt Minh), thay tên các Hội phản đế thành Hội Cứ quốc và giúp đỡ việc thành lập Mặt trận ở Lào và Campuchia.

- Xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền là đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa và nhấn mạnh: chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng toàn dân.

- Chính thức bầu BCH Trung ương, bầu Trường Chinh làm Tổng bí thư…

Hội nghị BCH Trung ương lần 8 đã hoàn chỉnh chủ trương được đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11/1939, nhằm giải quyết mục tiêu số một của cách mạng là độc lập dân tộc và đề ra nhiều chủ trương sáng tạo thực hiện mục tiêu ấy.
Chữ ký của fudo85
Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Xin Nội dung hội nghị 6,7,8 của đảng (1931-1945)

 
Chữ ký của Sponsored content
 

Xin Nội dung hội nghị 6,7,8 của đảng (1931-1945)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Sử Học Trẻ Việt Nam :: TRI THỨC PHỔ THÔNG :: Lịch sử :: Khối Trung học phổ thông :: Lớp 12-
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com