CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
 
Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Most Viewed Topics
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB SỬ HỌC TRẺ
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KHỐI 12 (Cả phần LSTG và LSVN)
Tài liệu BDHSG môn Lịch sử (Phần lịch sử thế giới)
Đề cương ôn tập lịch sử 12 (full)
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Tấn công phủ đầu Trung Quốc trong xung đột ở biển Đông
TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ SÁNG TẠO CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG
Đề cương Sử 12 (Chuẩn và nâng cao) - Phần Lịch sử VN.

Share | 

 

 Ảnh hưởng của van hoá Ấn Độ với Đông Nam Á

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tue Jul 21, 2009 6:41 pm

avatar

Thành viên thân thiện

fudo85

Thành viên thân thiện

Xem lý lịch thành viên
Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

Bài gửiTiêu đề: Ảnh hưởng của van hoá Ấn Độ với Đông Nam Á

 
:farao: Nh÷ng thµnh tùu chñ yÕu cña nÒn v¨n ho¸ Ên §é vµ t¸c ®️éng, ¶nh h­uëng cña nã ®️èi víi c¸c n­uíc §«ng Nam ¸.


Bài gii

a/ Nh÷ng thµnh tùu chñ yÕu cña nÒn v¨n ho¸ Ên §é: Ên §é lµ 1 n­­uíc cã nÒn v¨n ho¸ l©️u ®️êi, vµ lµ 1 trong nh÷ng trung t©️m v¨n minh lín cña loµi ng­­êi víi nhiÒu thµnh tùu:

- Ng«n ng÷ vµ ch÷ viÕt: TiÕng Ph¹n vµ ch÷ Ph¹n lµ ng«n ng÷ vµ ch÷ viÕt cæ, lµ nguån gèc cña ng«n ng÷ vµ ch÷ viÕt Hindu th«ng dông hiÖn nay ë Ên §é.

- T«n gi¸o: Ên §é cã nhiÒu t«n gi¸o lín: §¹o Bµlam«n, ®️¹o PhËt, ®️¹o Håi, ®️¹o Hindu (Ên §é gi¸o), chñ yÕu lµ ®️¹o Hindu, thê hÖ thèng tam thÇn (Brama, Visnu, Siva).

- KiÕn tróc: G¾n víi t«n gi¸o, Ên §é cã nhiÒu lo¹i kiÕn tróc phong phó, ®️a d¹ng:

+ KiÕn tróc PhËt gi¸o kiÓu h×nh th¸p Xtuppa cã m¸i trßn nh­­ chiÕc b¸t óp (chïa Hang).

+ KiÕn tróc Håi gi¸o: M¸i trßn, cöa vßm cã th¸p nhän, s©️n réng, hoµn tpµn kh«ng cã h×nh t­­îng cña con ng­­êi (®️Òn Taj Mahal).

+ Phæ biÕn nhÊt lµ kiÕn tróc Hindu gi¸o rÊt ®️éc ®️¸o cã nhiÒu tÇng víi ®️Ønh th¸p nhän, ®️­­îc trang trÝ tØ mØ b»ng c¸c phï ®️iªu.

- V¨n häc: Phong phó víi nhiÒu thÓ lo¹i nh­ th¬ ca, truyÖn thÇn tho¹i, kÞch... V¨n häc Hindu víi c¸c gi¸o lý, chÝnh luËn, luËt ph¸p... ®️· cã ¶nh h­­ëng s©️u s¾c ®️Õn ®️êi sèng x· héi, thÓ hiÖn chñ nghÜa nh©️n ®️¹o, ®️Ò cao t­­ t­­ëng tù do.

b/ Sù t¸c ®️éng vµ ¶nh h­ëng cña v¨n ho¸ Ên §é ®️èi víi c¸c n­uíc §«ng Nam ¸: C¸c n­uíc §«ng Nam ¸ ®️· häc vµ vËn dông v¨n ho¸ Ên §é ph¸t triÓn s¸ng t¹o v¨n ho¸ d©️n téc cña m×nh.

- Ch÷ viÕt: Tõ ch÷ ph¹n cña Ên §é, c¸c d©️n téc §«ng Nam ¸ s¸ng t¹o ra ch÷ viÕt riªng nh­u ch÷ Ch¨m cæ, ch÷ Kh¬me cæ, ch÷ Lµo, ch÷ viÕt Th¸i Lan vµ Mianma còng ¶nh h­uëng nh÷ng nÐt cong cña ch÷ Ph¹n.

- T«n gi¸o: §«ng Nam ¸ tiÕp thu c¶ ®️¹o PhËt, ®️¹o Hindu vµ ®️¹o Håi.

- KiÕn tróc: M« pháng theo kiÕn tróc PhËt gi¸o vµ kiÕn tróc Hindu (Th¸p Ch¨m, ¨ngco V¸t, ¨ngco Thom, That Lu«ng...).

- V¨n häc: V¨n häc PhËt gi¸o Ên §é gåm c¸c tÝch truyÖn, g¾n víi sù tÝch lÞch sö PhËt gi¸o, cã ¶nh h­ëng s©️u s¾c víi c¸c n­íc §«ng Nam ¸. Nh­ung d­uíi líp ¸o cña v¨n ho¸ Ên §é, mçi d©️n téc vÉn cßn b¶n s¾c riªng cña m×nh.

Chữ ký của fudo85
 

Ảnh hưởng của van hoá Ấn Độ với Đông Nam Á

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Sử Học Trẻ Việt Nam :: TRI THỨC PHỔ THÔNG :: Lịch sử :: Khối Trung học phổ thông :: Lớp 10-
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com