Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
99 nhà chúng ta đâu rồi???
thi trắc nghiệm sử
Giáo viên dạy Sử hiến kế tận dụng 50 phút làm bài thi trắc nghiệm
Câu lạc bộ Sử Học Trẻ thông báo
[Khối C nên học #ngành gì và #trường nào?]
Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng.
200 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 12
142 Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử thế giới lớp 12
CẦN LÀM NGAY
Vị tướng đầu tiên được lập bia tại Văn Miếu (Quốc Tử Giám)
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
bài làm mẫu 1 câu thi HSG quốc gia
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
Tóm lược Lịch sử quan hệ Việt – Lào từ thế kỷ XIV đến nay
Chế độ ruộng đất Trung Quốc qua hai chế độ điển hình thời Tây Chu và thời Đường
Đề và đáp án kì thi chọn HSG trường THPT Lý Thái Tổ tỉnh Bắc Ninh năm 2014
Đề thi thử môn Lịch sử 2016
35 năm cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Nguyễn Ái Quốc những hoạt động chủ yếu từ 1919-1930 và vai trò đối với CMVN
Sự tàn bạo của chủ nghĩa thực dân tạo nhà đày Buôn ma thuột
Vị trí ý nghĩa của chiến thắng Buôn ma thuột ngày 10/3/1975
Cuộc đấu tranh chống CNTD tại nhà đày Buôn Ma Thuột tỉnh Dak lak
Lịch sử quan hệ Việt Nam và ASEAN từ 1967 đến 2000
Nguyên nhân phát triển của các nước tư bản sau chiến tranh Tg2
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
baitap1123
Minh Nhựt
tranminhnhut
fudo85
fudo85
Vuhoangsonhn
potato
fudo85
vietnamnet102
vunamhoang
lliver1
y2k
y2k
y2k
y2k
y2k

Share | 

 

 Su gióng và khác nhau giũa chế đô phong kiến phương Đông và phương Tây

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tue Jul 21, 2009 6:18 pm

avatar

Thành viên thân thiện

fudo85

Thành viên thân thiện

Xem lý lịch thành viên
Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

Bài gửiTiêu đề: Su gióng và khác nhau giũa chế đô phong kiến phương Đông và phương Tây

 
🐱 a. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh:

- Sù gièng nhau:

+ NÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp, tù cung, tù cÊp.

+ X· héi: N«ng d©️n lµ lùc l­îng s¶n xuÊt chÝnh, x· héi h×nh thµnh hai giai cÊp c¬ b¶n: N«ng d©️n vµ ®️Þa chñ phong kiÕn.

+ Quan hÖ bãc lét ®️Þa t« lµ phæ biÕn.

+ VÒ chÝnh trÞ: H×nh thµnh chÕ ®️é phong kiÕn ph©️n quyÒn.

- Sù kh¸c nhau:

+ ChÕ ®️é phong kiÕn ph­¬ng §«ng xuÊt hiÖn sím h¬n ph­u¬ng T©️y, do yªu cÇu lµm thuû lîi phôc vô n«ng nghiÖp , ®️oµn kÕt chèng ngo¹i x©️m, ®️· h×nh thµnh quèc gia lín.

+ ChÕ ®️é phong kiÕn ph­¬ng T©️y xuÊt hiÖn muén h¬n, vµo n¨m 476 do sù sôp ®️æ cña ®️Õ quèc R«ma vµ s©️m nhËp cña ng­êi Giecman, ®️· h×nh thµnh nh÷ng thÕ lùc l·nh chóa c¸t cø.

b. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn:

- Sù gièng nhau:

+ VÒ kinh tÕ: Ngoµi n«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vµ th­¬ng nghiÖp ®️Òu ph¸t triÓn, thµnh thÞ ®️· tan ra ®️êi.

+ VÒ chÝnh trÞ: H×nh thµnh chÕ ®️é phong kiÕn tËp quyÒn. XuÊt hiÖn nhµ n­íc chuyªn chÕ trung ­¬ng tËp quyÒn, vua cã quyÒn uy truyÖt ®️èi.

+ VÒ t­ t­ëng: LÊy t«n gi¸o lµm c¬ së lý luËn cho chÕ ®️é thèng trÞ (Nho gi¸o ë Trung Quèc; Håi gi¸o ë Ên §é; Thiªn Chóa gi¸o ë ph­¬ng T©️y.

- Sù kh¸c nhau:

+ ChÕ ®️é phong kiÕn tËp quyÒn ë ph­¬ng T©️y diÔn ra muén h¬n ë ph­¬ng §«ng, kho¶ng thÕ kû XIII ®️Õn XIV, cã thÞ d©️n gióp ®️ì.

+ Giai cÊp thèng trÞ cña ph­u¬ng §«ng lµ ®️Þa chñ, quý téc phong kiÕn. Cßn ë ph­u¬ng T©️y lµ thÕ lùc quý téc, t¨ng n÷ cÊu kÕt víi nhau, bãc lét n«ng n« tµn b¹o.

+ Giai cÊp bÞ trÞ ë ph­¬ng §«ng lµ ng­êi n«ng d©️n t¸ ®️iÒn, cuéc sèng cã phÇn dÏ chÞu h¬n ng­êi n«ng n« ë ph­¬ng T©️y.

+ M©️u thuÉn giai cÊp trong x· héi phong kiÕn ph­¬ng T©️y gay g¾t h¬n ph­u¬ng §«ng (lý gi¶i phÇn nµo sù sôp ®️æ sím cña chÕ®️é phong kiÕn ph­¬ng T©️y).

+ VÒ t­ t­ëng: Sù can thiÖp cña t¨ng n÷ ph­¬ng T©️y vµo bé m¸y nhµ n­íc c«ng khai, chÆt chÏ h¬n ph­¬ng §«ng.

c. Qu¸ tr×nh suy vong:

- Sù gièng nhau: Do m©️u thuÉn giai cÊp gi÷a n«ng d©️n víi quý téc phong kiÕn.

- Sù kh¸c nhau:

+ ë phu­¬ng §«ng cã sù x©️m nhËp cña chña nghÜa thøc d©️n nªn m©️u thuÉn d©️n téc, giai cÊp ®️· lµm chÕ ®️é phong kiÕn suy yÕu, khñng ho¶ng (thÕ kû XVIII – XIX). Nh©️n d©️n ph­¬ng §«ng ph¶i tiÕn hµnh cuéc c¸ch m¹ng d©️n téc d©️n chñ nh©️n d©️n chèng thøc d©️n, lËt ®️æ phong kiÕn (thÕ kû XX).

+ ë ph­¬ng T©️y c¸c ph¸t kiÕn ®️Þa lý ®️· t¹o diÒu kiÖn cho chñ nghÜa t­ b¶n xuÊt hiÖn trong lßng x· héi phong kiÕn, giai cÊp t­ s¶n ®️· l·nh ®️¹o nh©️n d©️n lµm cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n lËt ®️æ chÕ ®️é phong kiÕn. Chñ nghÜa t­ b¶n ph¸t triÓn ë ph­¬ng T©️y sím h¬n ë ph­¬ng §«ng (thÕ kû XVII).
Chữ ký của fudo85

Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)


Mon May 03, 2010 1:27 am

avatar

Thành viên mới gia nhập

dungdlu

Thành viên mới gia nhập

Xem lý lịch thành viên
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Ngày tham gia Ngày tham gia : 03/05/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4
Điểm thành tích Điểm thành tích : 8
Được cám ơn Được cám ơn : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: Su gióng và khác nhau giũa chế đô phong kiến phương Đông và phương Tây

 
vieet thee cha thằng nào đọc được
Chữ ký của dungdlu

Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)

 

Su gióng và khác nhau giũa chế đô phong kiến phương Đông và phương Tây

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: LỊCH SỬ THẾ GIỚI :: Lịch sử thế giới trung đại-
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog