CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
 
Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Most Viewed Topics
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB SỬ HỌC TRẺ
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KHỐI 12 (Cả phần LSTG và LSVN)
Tài liệu BDHSG môn Lịch sử (Phần lịch sử thế giới)
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Đề cương ôn tập lịch sử 12 (full)
Tấn công phủ đầu Trung Quốc trong xung đột ở biển Đông
TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ SÁNG TẠO CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG
Đề cương Sử 12 (Chuẩn và nâng cao) - Phần Lịch sử VN.

 Thông báo & Chú ý 
15092010

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG LỊCH SỬ 12 - PHẦN THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
(TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000)

- Nhằm giúp cho các thành viên CLB Sử học Trẻ có thêm tài liệu ôn tập trong KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG, HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN LỊCH SỬ... , Lộc có soạn Đề cương môn Lịch sử - khối 12 THPT (PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000) theo từng c...
 
by ChauTienLoc - Comments: 15 - Xem: 10163
20062009

ĐIỀU LỆ CỦA CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ :

CÁC BẠN DOWNLOAD TẠI ĐÂY : box.net tpe5rjx10a
 
by ChauTienLoc - Comments: 11 - Xem: 9999
12022011

CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ
Diễn đàn : http://suhoctre.no1.vn


TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v bổ nhiệm Điều hành viên Câu lạc bộ - Diễn đàn Sử học Trẻ
 
by ChauTienLoc - Comments: 14 - Xem: 5274
14082010

CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ
VÀ ĐIỀU HÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN

Các bạn download danh sách thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và điều hành viên diễn đàn Sử học Trẻ (có kèm theo thông tin cá nhân, ảnh chụp của các điều hành viên và nhiệm vụ - vai trò cụ ...
 
by ChauTienLoc - Comments: 2 - Xem: 1669
 Chủ đề 
22022009

“Lịch sử dân tộc” có vai trò không nhỏ trong việc giáo dục giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí phấn đấu và rèn luyện nhân cách cho thanh niên. Thế nhưng từ xưa đến nay nhân dân ta ngoài việc học tập, nghiên cứu lịch sử dân tộc, thì bao giờ cũng không xem nhẹ việc tìm hiểu lịch sử nhân loại (tức là lịch sử thế giới), trong đó đặc biệt là các nước láng giềng, trong khu vực và các nước có quan hệ mật thiết, có những sự kiện liên quan đến nước ta. Có thể thấy suy nghĩ của người xưa r...
 
by ChauTienLoc - Comments: 11 - Xem: 10132
31082011


1. Vua nào mặt sắt đen sì ?
2. Vua nào trong buổi hàn-vi ở chùa ?
3. Tướng nào bẻ gậy phò vua ?
4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương-Thông ?
5. Ngựa ai phun lửa đầy đồng ?
6. Voi ai nhỏ lệ ở dòng Hoá giang ?
7. Kiếm ai trả lại rùa vàng ?
8. Súng ai rền ở Vũ-Quang thuở nào ?
9. Còn ai đổi mặc hoàng-bào ?
10. Nữ lưu sánh với anh hào những ai ?
11. Nhà thơ lên đoạn đầu đài ?
12. Tướng Tàu chui ống chạy dài Bắc phương ?
13. Tướng Nam chẳng thiết phong vư...
 
by Khánh Trang - Comments: 4 - Xem: 1563
19072009

101 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1954 (PHẦN I)

Câu 1: Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở đâu? Ngày tháng năm nào?
a/ Hà Nội – 9/2/1930
b/ Quảng Châu (TQ) – 01/5/1930
c/ Cửu Long (Hương Cảng) – 03/2/1930*
d/ Ma Cao (TQ) – 03/2/1930
Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp nào?
a/ Chủ Nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh
b/ Chủ Nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt ...
 
by thanhangiang - Comments: 4 - Xem: 10009
19072009

101 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1954 (PHẦN II)

Câu 21: Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng (05/1941) được tổ chức tại đâu?
a/ Tân Trào b/ Tuyên Hóa
c/ Bắc Pó* d/ Bắc Sơn
Câu 22: Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng Công Sản Đông Dương, Mặt trận Việt Minh đã được thành lập nhằm tập hợp quần chúng vào một mặt trận thống nhất đánh đổ thực dân phong kiến giải phóng dân tộc. Mặt trận Việt Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào?
a/ 19/5/1941* b/ 22/12/1944
c/ 14/8/1945 ...
 
by thanhangiang - Comments: 2 - Xem: 10026
20102009

24 câu hỏi trắc nghiệm LSTG 12
Câu 1. Đất nước đã thực hiện ba cuộc cải cách: Thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế; Cải cách ruộng đât và Dân chủ hoá lao động là:
A. Mĩ B. Nhật C. Đức D. Liên Xô
Câu 2. Ngày 1-1-1993, Cộng đồng châu Âu (EC) chính thức được đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) lúc này có tất cả bao nhiêu thành viên:
A. 6 nước B. 15 nước C. 25 nước D. 27 nước
Câu 3. Năm mà vùng Caribê có 13 quốc gia giành được độc lập đó là:
A. 1959 B. 1963 C. 1973 D. 1983
Câu 4. Các nước ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập vào năm 1945 là:
A. Việt...
 
by vanminhvm - Comments: 0 - Xem: 2865
11082009

KẾT QUẢ PHÂN GIỚI, CẮM MỐC BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN
VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

III/ QUÁ TRÌNH PHÂN GIỚI, CẮM MỐC

1/ Giai đoạn chuẩn bị (2000 – 2001)
- Hai Bên thành lập UBLH PGCM Biên giới trên đất liền VN-TQ; dự kiến có 1373 vị trí với 1533 cột mốc trên tuyến Biên giới VN-TQ; thống nhất chia Biên giới VN-TQ thành 12 đoạn & thành lập 12 Nhóm liên hợp PGCM để đồng thời triển khai trên thực địa.
- Th...
 
by thanhangiang - Comments: 0 - Xem: 2511
11082009

KẾT QUẢ PHÂN GIỚI, CẮM MỐC BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN
VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

I/ KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐƯỜNG BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

Đường biên giới trên đất liền VN – TQ tiếp giáp giữa 7 tỉnh của nước ta (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh) tiếp giáp với tỉnh Vân Nam & Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của TQ với tổng chiều dài đường Biên giới khoảng 1406km ( trong đó khoảng 1037 km biên giới đất liền và 370 km qua sông suối).
 
by thanhangiang - Comments: 0 - Xem: 2211
27072009

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. L·nh
 
by fudo85 - Comments: 0 - Xem: 1271
27072009

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Cuéc vËn
 
by fudo85 - Comments: 0 - Xem: 1270
27072009

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Ng­êi v¹ch ra chÝnh s¸ch khai th¸c ...
 
by fudo85 - Comments: 0 - Xem: 1021
27072009

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. NghÜa qu
 
by fudo85 - Comments: 0 - Xem: 1076
27072009

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. T«n ThÊt ThuyÕt m­în lê...
 
by fudo85 - Comments: 0 - Xem: 1023
27072009

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Viªn sÜ quan Ph¸p chØ huy cuéc tÊ...
 
by fudo85 - Comments: 0 - Xem: 1202
27072009

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Ngän cê tiªu biÓu cña phong trµo k...
 
by fudo85 - Comments: 1 - Xem: 1253
27072009

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Qu
 
by fudo85 - Comments: 0 - Xem: 1228
27072009

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Gi÷a thÕ kû XIX, ViÖt Nam lµ:
 
by fudo85 - Comments: 0 - Xem: 3445
19072009

101 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1954 (PHẦN III)


Câu 41: Sau khi ra đời, chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh đã thi hành những chính sách tiến bộ nào?
- Trấn áp bọn phản cách mạng, thực hiện chính quyền tự do, dân chủ
- Bỏ thuế, giảm tô, xóa nợ, chia lại ruộng đất công cho nông dân
- Khuyến khích học chữ Quốc ngữ, bài trừ mê tín dị đoan và các hủ tục
Câu 42: Cao trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh có ý nghĩa như thế nào đối với tiến trình cách mạng nước ta?
- Gián...
 
by thanhangiang - Comments: 4 - Xem: 9999
19072009

101 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1954 (PHẦN V)

Câu 81: Trước Dinh Thủ hiến Nam phần, nhân vật lịch sử nào đã ghi dấu ngày 09/01/1950 thành sau này ngày truyền thống Sinh viên – học sinh.
a/ Lý Tự Trọng b/ Trần Văn Ơn*
c/ Trần Văn Giàu d/ Võ Thị Sáu
Câu 82: Ngày Toàn quốc chống Mỹ là ngày nào?
a/ 26/3/1965 b/ 07/5/1954 c/ 19/3/1950* d/ 09/1/1950
Câu 83: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần II của Đảng được tiến hành ở đâu? Vào thời gian nào?
a/ Tuyên Quang – 1951* b/ Bến Tre...
 
by thanhangiang - Comments: 3 - Xem: 10001
19072009

26 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1945

Câu 1: Trong cao trào cách mạng 1930-1931, Đảng đã vận dụng những khẩu hiệu nào để đấu tranh?
a. “ Chống đế quốc”, “chống phát xít”.
b. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian” và “tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.
c. “Tự do, dân chủ” và “cơm áo, hoà bình”.
d. “Độc lập dân tộc” và “ruộng đất dân cày”.*
Câu 2: Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936-1939 là gì?
a. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày.
b...
 
by thanhangiang - Comments: 0 - Xem: 9999
19072009

54 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1858 - 1930 (PHẦN II)

Câu 28: Lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, chứng kiến nhiều phong trào yêu nước thất bại, Bác Hồ đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc. Bác ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?
a. 03/6/1911 b. 04/6/1911 c. 05/6/1911* d. 06/6/1911
Câu 29: Sau khi tham gia cuộc biểu tình chống thuế của nông dân Thừa Thiên – Huế (5/1908), Nguyễn Tất Thành bí mật lên đường vào Nam. Trên đường đi, Người đã từng dừng chân dạy học ở ngôi trường do ...
 
by thanhangiang - Comments: 0 - Xem: 9999
19072009

54 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1858 - 1930 (PHẦN I)

Câu 1: Nơi đầu tiên liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng xâm lược nước ta là:
a. Gia Định b. Thuận An c. Đà Nẵng* d. Hà Nội
Câu 2: Vị quan nhà Nguyễn được cử làm Tổng chỉ huy mặt trận Quảng Nam chống Pháp là ai?
a. Hoàng Diệu b. Nguyễn Tri Phương*
c. Phan Thanh Giản d. Trương Định
Câu 3: “Bình Tây Đại nguyên soái” là cách gọi mà nhân dân dành cho ai?
a. Nguyễn Trung Trực b. Đinh Công Tráng
c. Võ Duy Dương d. Trương Đ...
 
by thanhangiang - Comments: 0 - Xem: 10005
19072009

101 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1954 (PHẦN IV)

Câu 61: “Cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa, đem gạo đó để cứu dân nghèo”?
Câu nói trên của ai?
a/ Hồ Chí Minh* b/ Phạm Văn Đồng
c/ Trương Chinh d/ Tôn Đức Thắng
Câu 62: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân ...”
Câu nói trên do ai phát biểu? Tại đâu? Vào thời gian nào?
a/ Nguyễn Thái Học – Yên Bái – 09/2/1930
b/ Hồ Chí Minh – Hà Nội – 30/5/19...
 
by thanhangiang - Comments: 0 - Xem: 7482
18072009

VỀ 01 NĂM CẦM QUYỀN CỦA TỔNG THỐNG LIÊN BANG NGA MEDVEDEV
(7/5/2008 – 7/5/2009)
----***----

Tổng thống Medvedev lên cầm quyền trong một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ với người tiền nhiệm Vladimir Putin. Tuy nhiên đây là thời điểm nước Nga phải hứng chịu sự biến động phức tạp của tình hình kinh tế - chính trị của quốc tế.

I/ VỀ ĐỐI NỘI:
1/ Về kinh tế
- Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu làm nước Nga tổn thất nặng nề: do nước Nga là nước phụ thuộc nhiề...
 
by thanhangiang - Comments: 0 - Xem: 2026
13072009

VỀ 100 NGÀY ĐẦU CẦM QUYỀN CỦA TỔNG THỐNG MỸ
BARACK OBAMA
----***----

Ngày 30/4/2009 là tròn 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Mĩ Barack Obama, theo kết quả thăm dò du luận, trong 100 ngày đầu cầm quyền ông nhận được 69% tỉ lệ ủng hộ (cao nhất những người đứng đầu Nhà trắng trong 20 năm qua – Bill Clinon 35%; G. Bush 39%). Ông làm được nhiều việc về đối nội và đối ngoại:

I/ VỀ ĐỐI NỘI: Trong 100 ngày đầu diễn ra suôn sẽ và thuận lợi, người dân Mĩ cơ bản hài lòng với Obama:
1/ Với ...
 
by thanhangiang - Comments: 1 - Xem: 2161
07072009

TÌNH HÌNH TRANH CHẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ 2 QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA – HOÀNG SA
------&&&------
I/ KHÁI QUÁT:

1/ BIỂN ĐÔNG:

- Là biển lớn thứ 6 trên thế giới, có diện tích khỏang 3,5 triệu km2, được bao bọc bởi 9 nước: Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malayxia, Singappo, Inđônêxia, Brunây, Philíppin.

- Việt Nam có 28/64 tỉnh, TP có biển với bờ biển dài 3.260 km, có 3000 hòn đảo gần bờ và 2 quần đảo Hoàng Sa và ...
 
by thanhangiang - Comments: 4 - Xem: 10039
 Về Đầu Trang 
Đang truy cập Diễn Đàn này: Không
Người Điều Hành:Điều hành viên
Permissions in this forum:Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
-
Chuyển đến 
Bài viết mới Bài viết mới
Bài viết mới [được ưa thích] Bài viết mới [được ưa thích]
Bài viết mới [đã bị khoá] Bài viết mới [đã bị khoá]
Không có bài viết mới Không có bài viết mới
Không có bài viết mới [được ưa thích] Không có bài viết mới [được ưa thích]
Không có bài viết mới [đã bị khoá] Không có bài viết mới [đã bị khoá]
Thông báo Thông báo
Global announcement Global announcement
Chú ý Chú ý
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog